Wykaz lektur obowiązkowych do matury z języka polskiego


Poziom Podstawowy

 • Sofokles Król Edyp (wersja literacka lub spektakl teatralny)
 • *Bogurodzica; Lament świętokrzysk
 • Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm
 • Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety;
 • William Szekspir Makbet
 • Adam Mickiewicz – wybrane sonety i inne wiersze (w tym Romantyczność),*Dziadów część III, *Pan Tadeusz;
 • Juliusz Słowacki – wybrane wiersze;
 • Cyprian Norwid – wybrane wiersze;
 • Bolesław Prus *Lalka;
 • Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara,
 • Joseph Conrad Jądro ciemności;
 • Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa- Tetmajer, Leopold Staff – wybrane wiersze;
 • Stanisław Wyspiański *Wesele;
 • Władysław Stanisław Reymont Chłopi (tom I – Jesień);
 • Stefan Żeromski Ludzie bezdomni, Przedwiośnie
 • Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński – wybrane wiersze;
 • Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie;
 • *Bruno Schulz – wybrane opowiadanie;
 • Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie;
 • Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam
 • Zagajewski, Stanisław Barańczak – wybrane wiersze;
 • Miron Białoszewski – wybrane utwory;
 • Zofia Nałkowska Granica,
 • Sławomir Mrożek Tango
 • Franz Kafka Proces
 • Albert Camus Dżuma
 • wybór mitów
 • Dzieje Tristana i Izoldy
 • Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki
 • Ignacy Krasicki – wybrana satyra lub Monachomachia
 • Adam Mickiewicz Dziady część IV
 • Juliusz Słowacki Kordian
 • Witold Gombrowicz *Ferdydurke
 • Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem
 • Gustaw Herling-Grudziński Inny świat
 • Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem
 • Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśni nad Pieśniami, Księgi Hioba, Apokalipsy św. Jana);
 • wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów (np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego);
 • homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa (Piłsudskiego) – nagranie telewizyjne.


 • Poziom Rozszerzony

  Teksty określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
 • Horacy – wybrane liryki
 • Jan Kochanowski Treny (jako cykl poetycki)
 • poezja barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn)
 • wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej
 • Juliusz Słowacki Kordian lub Fantazy
 • Zygmunt Krasiński Nie-Boska Komedia
 • realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (np. Honoriusz Balzak Ojciec Goriot, Emil Zola Nana lub Gustaw Flaubert Pani Bovary)
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy
 • Gustaw Herling-Grudziński – wybrane opowiadanie
 • Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata
 • wybrana powieść lub zbiór opowiadań z XX lub XXI w. (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej, Józefa Wittlina, Józefa Mackiewicza, Juliana Stryjkowskiego, Andrzeja Kuśniewicza, Tadeusza Konwickiego, Stanisława Lema, Wiesława Myśliwskiego, Marka Nowakowskiego, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk, Stefana Chwina, Pawła Huellego)
 • wybrana powieść (lub zbiory opowiadań) dwudziestowiecznych autorów z literatury światowej (np. Franza Kafki, Thomasa Manna, Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, Isaaca Bashevisa Singera, Johna Steinbecka, Kurta Vonneguta, Gabriela Garcii Marqueza, Günthera Grassa, Umberto Eco, Milana Kundery)
 • wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów polskich (innych niż wymienieni na poziomie podstawowym)
 • wybrany esej Mieczysława Jastruna lub Zygmunta Kubiaka poświęcony kulturze antycznej
 • Dante Alighieri Boska komedia
 • Johann Wolfgang Goethe Faust
 • Czesław Miłosz – wybrany esej
 • Zbigniew Herbert – wybrany esej
 • inny esej autora polskiego (np. Kazimierza Wyki, Jana Błońskiego, Marii Janion, Leszka Kołakowskie go, ks. Józefa Tischnera, Jarosława Rymkiewicza, Jerzego Stempowskiego)
 • wybrany reportaż autora polskiego (np. Ryszarda Kapuścińskiego, Krzysztofa Kąkolewskiego, Hanny Krall, Henryka Grynberga); dziennik (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Witolda Gombrowicza)
 • Jan Paweł II Tryptyk Rzymski
 • Biblia (fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł z innych epok, jak dla zakresu podstawowego), a ponadto: wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej (np. Ingmara Bergmana, Charlesa Chaplina, Federico Felliniego, Akiry Kurosawy, Andrieja Tarkowskiego, Orsona Wellesa)
 • spektakle teatralne (w tym Teatru TV) – przynajmniej jeden w roku
 • stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika i kwartalnika