Teczki Tematyczne 'Cogito'6/2019

Język polski – Lektura na maturę: „Potop” – ku pokrzepieniu serc Język polski – Matura pisemna: Rozprawka na temat zwyczajów i tradycji. Bronimy różnych tez w dwu rozprawkach na temat zwyczajów i tradycji. Inspirujemy się „Potopem” i tekstami kultury. Temat wypracowania maturalnego: Zwyczaje, tradycje – ograniczenia czy bogactwo, z którego możemy czerpać? – rozwiń temat, odwołując się do przywołanego fragmentu „Potopu” Henryka Sienkiewicza i innych tekstów kultury Przykłady 2 wypracowań na ten temat Język polski – Matura ustna: Teksty kultury i miejsca ważne dla bohaterów literackich. Zadanie 1. Po co w tekstach kultury przywoływane są inne teksty kultury? Odwołaj się do podanego fragmentu „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i innych tekstów literackich Zadanie 2. Na podstawie przytoczonego fragmentu i innego znanego Ci tekstu kultury opisz przykłady miejsc ważnych dla bohaterów literackich i ich funkcje Kurs do matury – biologia: Organizmy a ekologia Kurs do matury – geografia: Jak woda rzeźbi lądy? Matura z matematyki – zadania na poziom podstawowy i rozszerzony: Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki. Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem

5/2019

Język polski – Lektura na maturę: „Ferdydurke” – kto czytał ten trąba! W „Ferdydurke” znajdziesz wiele poważnych problemów Język polski – Matura pisemna: Kim są starzy dla młodych? – rozprawka z „Ferdydurke”. Jak w tekstach kultury pokazywano relacje między młodym a starszym pokoleniem? Jak to przedstawił Witold Gombrowicz w swojej powieści „Ferdydurke”? Zainspiruj się wskazówkami, pisząc rozprawki z różnymi tezami na ten temat Język polski – Matura ustna: Przygotuj się na pytania! Czy potrafisz wskazać funkcje języka w tekście kultury? A czy wiesz, w jaki sposób ukazywano w tekstach kultury codzienność? Zadanie 1: W jaki sposób ukazywano w tekstach kultury codzienność? Odpowiedz na przykładzie obrazu Vermeera „Mleczarka” oraz wybranego utworu literackiego Zadanie 2: Jakie dwie funkcje języka dominują w przytoczonym tekście? Uzasadnij swoje stanowisko i podaj konkretny przykład jeszcze jednego tekstu kultury, któremu można przypisać te same funkcje Kurs do matury – biologia: Egzamin z biologii – ostatnie wskazówki do arkusza Kurs do matury – geografia: Przed maturą z geografii. Odczytywanie informacji z mapy, zagadnienia z geografii fizycznej i umiejętność uzupełniania czy interpretacji wykresów i tabel – z tym najwięcej jest problemów na egzaminie Matura z matematyki – zadania na poziom podstawowy i rozszerzony: Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki. Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem

1/2019

1. 4 ważne pytania o twoją przyszłość. Jak wybierać kierunek kształcenia, czym się sugerować, a czego nie brać pod uwagę? 2. Pomysł na siebie. Harry Potter mieszka na Dolnym Śląsku. 3. Twoja historia. Mój american dream. 4. Kurs na kompetencje. Studniówkowe SOS! 5. Strefa psyche. Empatia – masz ją we krwi? 6. Twoja kariera. Górnictwo czy geologia? 7. Studia za granicą. Jak się studiuje biznes w słonecznym Portsmouth. 8. Studia. Archeologia – poczuj się jak Indiana Jones! 9. Wydarzenia. Wystawa Historia. Wizja. Rozwój – byliśmy i polecamy!!!

1/2019

Język polski – Lektura na maturę: „Lalka” Bolesława Prusa. Wspaniała panorama XIX-wiecznej Warszawy, powieść o miłości, wielkich ideałach i straconych złudzeniach! Język polski – Matura pisemna: Rozprawka o szczęściu, które daje pomaganie. Próbujemy bronić różnych tez w dwu rozprawkach na temat… pomocy innym. Inspirujemy się „Lalką” i innymi tekstami kultury. Temat wypracowania maturalnego brzmi: Czy pomaganie innym daje szczęście? Rozważ kwestię, odwołując się do przytoczonego fragmentu „Lalki” Bolesława Prusa, całości utworu i innego tekstu kultury Język polski – Matura ustna: Ojczyzna i porzekadła w zadaniach. W jaki sposób przedstawił kraj rodzinny na swoim obrazie Jacek Malczewski? Czy porzekadła są potrzebne w języku polskim? Na te pytania odpowiadamy, odwołując się do wybranych tekstów kultury. Przykłady 2 zadań Kurs do matury – biologia: Krążenie u człowieka Kurs do matury – geografia: Człowiek – jego zdrowie i życie Matura z matematyki – zadania na poziom podstawowy i rozszerzony: Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki. Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem

12/2018

Język polski Lektura na maturę: „Pan Tadeusz”. Po upadku powstania listopadowego w 1830 roku Adam Mickiewicz, przebywając na obczyźnie, stworzył utwór, który utrwalił czasy chwały i świetności ojczyzny, szlacheckiej przeszłości i Soplicowa – symbolu miejsca szczęśliwego i centrum polskości. Jego dzieło jest naszą epopeją narodową Język polski Matura pisemna: „Ucztowanie” na maturze. Próbujemy bronić dwu różnych tez w dwóch różnych rozprawkach na temat…jedzenia. Inspirujemy się „Panem Tadeuszem” i innymi tekstami kultury Język polski Matura ustna: Co wiesz o alegorii w tekstach kultury? Jaka jest funkcja alegorii w kulturze? Czy można uciec od przeszłości? Przykład 2 zadań z zestawu egzaminacyjnego Kurs do matury – biologia: Sposób na zadanie z eksperymentem Kurs do matury – geografia: Surowce na świecie – jaki jest do nich dostęp? To zagadnienie jest podstawą dla wielu pytań maturalnych
Matura z matematyki– zadania na poziom podstawowy i rozszerzony:
Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki. Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem

10/2018

Lektura na szóstkę:

Język polski - Lektura na szóstkę: „Wesele”. Dramat Stanisława Wyspiańskiego
Język polski – Matura pisemna: „Wesele” w pracy maturalnej. Jak bronić dwu przeciwstawnych tez w dwóch rozprawkach na temat cierpienia? Pokazujemy to na przykładzie „Wesela” i innych tekstów kultury
Język polski – Matura ustna: Środki wyrazu w tekstach kultury. Jak dzieła sztuki pozwalają poznać prawdę o sobie? I jaka jest zależność między środkami werbalnymi a środkami niewerbalnymi w komunikacji? Sprawdź, jak możesz przygotować swoją wypowiedź ( na przykładzie dwóch zadań)
Kurs do matury – biologia: Fotosynteza – odżywianie organizmów
Kurs do matury – geografia: Wielkie formy ukształtowania Ziemi
>b>Matura z matematyki – zadania na poziom podstawowy i rozszerzony: Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki. Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem

9/2018

Twoja kariera: Jak się dostać do MSZ? Studia: Kierunek od zadań specjalnych. Politologia, administracja, stosunki międzynarodowe, historia i zarządzanie w jednym! – tak mówią studenci o swoim kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne Język polski - Lektura na szóstkę: „Dziady” Adama Mickiewicza Język polski - Polski na egzamin: Wypracowanie maturalne – kompozycja, styl, język, zapis! Język polski – Matura pisemna: Jak napisać rozprawkę maturalną z „Dziadów”. Próbujemy bronić dwu przeciwstawnych tez w dwóch rozprawkach na temat cierpienia Język polski – Matura ustna: Co powiesz na temat snobizmu i metafor życia w tekstach kultury? Kurs do matury – biologia: Komórka na maturze Kurs do matury – geografia: Ziemia w Układzie Słonecznym Matura z matematyki – zadania na poziom podstawowy i rozszerzony: Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki. Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem.

8/2018

Studia start: Studia w wielkim mieście. Przygotuj się! Studia news: Gdzie najlepiej studiować wybrane kierunki? Studia news: Dlaczego warto studiować medycynę?

7/2018

Akcja rekrutacja: Zwycięska gra o indeks Akcja rekrutacja: Rekrutacja na studia. Twoja instrukcja obsługi! Tylko 8 trafnych posunięć dzieli cię od zdobycia wymarzonego indeksu. Nie pomiń żadnego! Na starcie: Co czeka humanistę – doktoranta?

6/2018

Quiz lekturowy: Co się kryje w lekturze? Epoka i motyw – język polski:Dwudziestolecie międzywojenne. Ramy czasowe epoki w naszym kraju to lata 1918-1939 (lub 1914-1939). Najważniejsze nurty myślowe i psychologiczne w literaturze, najważniejsze gatunki literackie, motywy dwudziestolecia międzywojennego Epoka i motyw – język polski:Literatura II wojny światowej. Ramy czasowe tej epoki to lata 1939-1945. Najważniejsze nurty myślowe, gatunki literackie, motywy. Literatura polska, literatura powszechna Epoka i motyw – język polski:Literatura współczesna na świecie. Ramy czasowe: 1945 - do dziś. Czołowe prądy myślowe w literaturze, najważniejsze gatunki literackie, główne motywy Epoka i motyw – język polski:Literatura powojenna w Polsce. Ramy czasowe tej epoki to lata 1945-1989. Najważniejsze gatunki literackie, główne motywy

5/2018

Epoka i motyw – język polski: Młoda Europa. Kolejna epoka, w której młode pokolenie krytykuje poprzedników i ma własne pomysły na zrozumienie świata. Tym razem bardzo pesymistyczne… Matura ustna – język polski: Czy zawsze trzeba się stosować do zasad poprawności językowej? Zadanie 1. Czy zawsze trzeba się stosować do zasad poprawności językowej? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu wiersza Bolesława Leśmiana „W malinowym chruśniaku” i innego tekstu kultury. Zadanie 2. Jaką funkcję pełnią przysłowia w komunikacji? Odpowiedz na podstawie fragmentu, własnych doświadczeń komunikacyjnych i innego tekstu kultury. Matura pisemna – język polski: Jak napisać idealną pracę maturalną? Kurs do matury – WOS: Które pojęcia musisz znać na maturę? Kurs do matury – geografia: Jakie pułapki czyhają w arkuszu? Matura z matematyki. Zadania na poziom podstawowy i rozszerzony: Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki. Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem, przypomnij sobie…

4/2018

Epoka i motyw – język polski: Pozytywizm. Podkreślił znaczenie wiedzy empirycznej i naukowości, a odrzucił metafizykę i wiedzę mistyczną. Matura ustna – język polski: W jaki sposób wyrażamy emocje i jak przedstawiamy bohaterów narodowych? Matura pisemna – język polski: Dwie rozprawki maturalne na jeden temat: Starość – godne zwieńczenie życia człowieka czy upokarzający czas? Rozważ kwestię, odwołując się do przytoczonego fragmentu „Chłopów” Władysława Reymonta i innego tekstu kultury Kurs do matury WOS: Wiedza na bank! Kurs do maturygeografia: Leśne formacje na świecie Matura z matematyki. Zadania na poziom podstawowy i rozszerzony: Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki. Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem

3/2018

Epoka i motyw – język polski: Romantyzm. Był ruchem ideowym, literackim i artystycznym, który rozwinął się początkowo w Europie i wyrażał się w poezji, malarstwie i muzyce Matura ustna – język polski: Wyrazy modne i środki do budowania komizmu. Jaka jest funkcja wyrazów modnych w języku? Jakie środki wykorzystuje się do budowania komizmu? Opłaca się to wiedzieć, bo nie mam matury ustnej bez tych zagadnień Kurs do matury – WOS: Jak działa ONZ? Kurs do matury – geografia: Zróżnicowanie glebowe na świecie Matura pisemna –język polski: Przykładowy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego. Poziom podstawowy Matura z matematyki: Zadania na poziom podstawowy i rozszerzony. Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem

2/2018

Epoka i motyw – język polski: Oświecenie – wiek rozumu i światła. Epoka ta chciała udowodnić, że nie ma nic większego nad rozum – to najlepsze źródło wiedzy i narzędzie poznania Matura ustna – język polski: Funkcje języka w tekstach kultury. Za pomocą jakich środków buduje się nastrój grozy? Jak realizuje się funkcja poetycka języka? Omawiamy te problemy, odwołując się do tekstów kultury Kurs do matury – WOS: Małżeństwo w prawie Kurs do matury – geografia: Rzeźbotwórcza działalność fal morskich Matura pisemna – biologia: poziom rozszerzony. Przykładowy arkusz maturalny z biologii Arkusz egzaminacyjny z matematyki: Zadania na poziom podstawowy i rozszerzony. Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem

1/2018

Epoka i motyw – język polski: Perła Baroku. Czas zamętu, konfliktów i wojen o podłożu religijnym, zakłócenia renesansowej równowagi i harmonii. Epoka kontrastów i przeciwieństw Matura ustna – język polski: Perswazja i dialektyzacja w tekstach kultury Kurs do matury – WOS: Powtórka z dyplomacji Kurs do matury – geografia: Kropla wody na egzaminie Matura pisemna – język polski: Poziom rozszerzony. Przykładowy arkusz egzaminacyjny. 2 tematy. Arkusz egzaminacyjny z matematyki: Zadania na poziom podstawowy i rozszerzony. Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem, rozwiązanie zadań otwartych z komentarzem.

12/2017

Epoka i motyw – język polski: Renesans. To epoka, w której odrodził się człowiek, stając się centrum zainteresowania. Go Ziemia, kosmos, on sam. Sporo zawdzięczamy humanistom, odkrywcom, artystom renesansu Matura ustna – język polski: Pytania o motywy i stylizacje. Stylizacja biblijna, dialektyzacja, archaizacja to tematy powtarzające się w zestawach zadań na maturze ustnej Kurs do matury – WOS: Co może prokuratura i policja? Jakie są najważniejsze zadania prokuratury i policji? Na czym polegają uprawnienia służb porządkowych? Kurs do matury – geografia: Powrót do przeszłości...Ziemi. Zajrzyjmy do warstw wnętrza ziemi Matura pisemna – język polski: Przykładowy arkusz egzaminacyjny Arkusz egzaminacyjny z matematyki: Zadania na poziom podstawowy i rozszerzony. Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem, rozwiązanie zadań otwartych z komentarzem

11/2017

Epoka i motyw – język polski: Średniowiecze. Niezwykła epoka, bardzo fascynująca, magiczna i tajemnicza. To też czas, gdy narodziło się państwo polskie. Zajrzyj zatem w V-XV wieki. Na czym polegał uniwersalizm tej epoki? Jak filozofowie średniowieczni tłumaczyli świat? Średniowiecze w Polsce, ważne dzieła średniowiecza średniowieczne gatunki literackie, najważniejsze motywy, co inne epoki czerpały ze skarbca średniowiecza? Matura ustna – język polski: Motyw uczonych i postaci fantastycznych. Sprawdź, w jaki sposób przedstawia się ludzi nauki w tekstach kultury i jakie są funkcje postaci fantastycznych w literaturze Kurs do matury – WOS: Prawa i obowiązki ucznia. Co jest prawem, a co obowiązkiem ucznia? I co o tym mówią najważniejsze dokumenty polskie i europejskie? Te zagadnienia mogą pojawić się na egzaminie dojrzałości Kurs do matury – geografia: Atmosfera Matura pisemna – język polski: Przykładowy arkusz egzaminacyjny Arkusz egzaminacyjny z matematyki: Zadania na poziom podstawowy i rozszerzony. Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem, rozwiązanie zadań otwartych z komentarzem

10/2017

Mapa myśli – Jak notować, żeby (za)notować?: Nikt w szkole nie uczy robienia notatek, a szkoda Kurs do matury – WOS: Prawo karne. Poznaj zagadnienia z prawa karnego obowiązujące na maturze Epoka i motyw – język polski: Antyk. Literatura starożytna, eposy- starożytne trio, obowiązujące cię z tragedii, bohaterowie greckich mitów, motywy z antyku, antyczne kierunki literackie, co następne epoki czerpały ze skarbca antyku? Matura pisemna – wypracowanie: Rozprawka maturalna z „Lalki” Matura ustna – język polski: Motyw sądu i elementy baśni w tekstach kultury. Pytania na egzaminie ustnym często dotyczą motywów literackich, niekiedy znacznie węższych niż miłość czy władza. Oto przykład tego typu zadania Arkusz egzaminacyjny z matematyki: Zadania na poziom podstawowy i rozszerzony. Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem, rozwiązanie zadań otwartych z komentarzem

8/2017- wydanie wakacyjne

Polska jest ok! - Wakacje z …pasjami

7/2017- wydanie wakacyjne

Polska jest ok! - Biegaj na sześć łap!, Zielono Ci (Wigry, Biebrza, Nasza Szwajcaria, czyli Kaszuby, Roztocze – lasy i wodospady, Góry stołowe – niesamowite widoki, nad Brdą i czarną woda)

6/2017

Kurs do matury –Poradnik humanisty: TOP 10 otwartych źródeł wiedzy w sieci. Pracujesz nad referatem, tekstem lub projektem naukowym? Szukasz sprawdzonych źródeł wiedzy? Oto top 10, z których możesz korzystać bez ograniczeń! Motyw w tekstach kultury – język polski: Morskie motywy. W jakich kontekstach mówi się w literaturze, filmie, malarstwie o morzu? Lektura na maturę – język polski: „Pochwała złego o sobie mniemania” Wisławy Szymborskiej

5/2017

Motyw w tekstach kultury – język polski: Biesiada, a może uczta? Jaką funkcję pełni uczta w literaturze, malarstwie i filmie? Czy znasz najsłynniejsze biesiady literackie? Powtórka na egzamin – język polski: Współczesność – na egzamin. Omawiając polska literaturę współczesną nie sposób nie podzielić jej na pewne etapy. One też porządkują powtórkę wiedzy z naszej epoki Lektura na maturę – język polski: „Proces” Franza Kafki Lektura na maturę – język polski: „Lalka” Bolesława Prusa Matura ustna – język polski: Jak odpowiadać na pytania nie tylko o miłości w literaturze? W jaki sposób w literaturze przedstawiane są udręki miłości? Jaką funkcję pełnią środki językowe w perswazji? Omawiamy te zagadnienia na podstawie powieści „Chłopi” Reymonta i satyry Krasickiego Kurs do matury – WOS: Etyka w biznesie Arkusz egzaminacyjny z matematyki: Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem, rozwiązanie zadań otwartych z komentarzem

4/2017

Motyw w tekstach kultury – język polski: Prowincja. Jaki wydźwięk ma słowo „prowincja”? Czy jest kategorią geograficzną, czy mentalną? Z jakimi klimatami w literaturze, malarstwie, filmie kojarzy się ten termin? Lektura na maturę – język polski: „Pan Tadeusz” – nasza epopeja narodowa Matura pisemna – język polski: Na maturę – rozprawka z „Przedwiośnia”. Ćwiczymy argumentację prowadzoną z różnych punktów widzenia. Uzasadniamy przeciwstawne tezy! Matura ustna – język polski: pytania i odpowiedzi – to musisz znać! Jak wygląda dziecięcy sposób postrzegania świata w różnych tekstach kultury? A jak język bohaterów „Zemsty” wpływa na odbiór tej komedii? Kurs do matury – WOS: Jak wygląda budżet państwa? Arkusz egzaminacyjny z polskiego. Sprawdź, czy zdasz!: Język polski, poziom podstawowy. Przykładowy arkusz egzaminacyjny Arkusz egzaminacyjny z matematyki: Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem, rozwiązanie zadań otwartych z komentarzem

3/2017

Motyw w tekstach kultury – język polski: Motywy fantastyczne. Jakie motywy fantastyczne pojawiają się w literaturze, teatrze, malarstwie? Lektura na maturę – język polski: „Makbet”. Tragedia Williama Szekspira mówi o ludzkich namiętnościach, ambicjach i żądzy władzy, odpowiedzialności, zbrodni i złu, przemianie bohaterów… Lektura na maturę – język polski: „Nie-Boska komedia”. To jeden z najważniejszych polskich dramatów romantycznych obok „Dziadów” i „Kordiana”. Głos Zygmunta Krasińskiego, polskiego arystokraty na temat historii dziejów, rewolucji Matura pisemna – język polski: Pomysł na rozprawkę z „Quo vadis”. Napisz z nami przykładowe wypracowanie maturalne na poziom podstawowy. Ćwiczymy argumentację, uzasadniamy przeciwstawne tezy! Matura ustna – język polski: Zestaw pytań i odpowiedzi na egzamin. Na czym polega parabola w „Procesie” Kafki? Jak zachowuje się człowiek wobec ograniczeń? Na te pytania odpowiadamy, odwołując się do tekstów kultury Kurs do matury – WOS: Systemy polityczne Niemiec i Wielkiej Brytanii. Królowa czy premier? Różne są modele ustrojowe państw europejskich Arkusz egzaminacyjny z matematyki: Zadania na poziom podstawowy i rozszerzony. Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem

2/2017

Motyw w tekstach kultury – język polski: Dzieło sztuki. W jaki sposób dzieła sztuki znajdują odbicie w literaturze, filmie i malarstwie? Lektura na maturę – język polski: „Kordian”. Juliusz Słowacki przedstawił swoje poglądy na temat klęski powstania listopadowego. Go ocena była polemiką z opinią Adama Mickiewicza Lektura na maturę – język polski: „Szewcy” Witkacego. To przenikliwa i, niestety, mało optymistyczna wizja przyszłych losów świata Matura pisemna – język polski: Rozprawka z „Jądra ciemności”. Napisz przykładowe wypracowanie – rozprawkę na poziom podstawowy Matura ustna – język polski: Zestaw pytań i odpowiedzi na egzamin. Czym kieruje się człowiek, dokonując wyborów? A jak artyści budują nastrój grozy? Odpowiadamy na te pytania, odwołując się do różnych tekstów kultury Kurs do matury – WOS: Jak się wybiera prezydenta USA? Arkusz egzaminacyjny z matematyki: Zadania na poziom podstawowy i rozszerzony. Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem

1/2017

Motyw w tekstach kultury – język polski: Na salonach i w kawiarni. Jak pokazuje salon i kawiarnię literatura, film, sztuka? Lektura na maturę – język polski: Poezja Herberta. W swojej twórczości poeta wciąż odwołuje się do trwałych mitów i wartości kultury, które stanowią o łączności pokoleń… Matura pisemna – język polski: Jak porównywać teksty epickie? Napisz z nami przykładowe wypracowanie maturalne na poziom rozszerzony. Proponujemy różne wersje pracy na ten sam temat. Dziś porównujemy „Wierną rzekę” i „Nad Niemnem” Matura ustna – język polski: Sytuacja człowieka we współczesnym świecie i funkcja cytatów. Jaka jest sytuacja człowieka we współczesnym świecie? Jaką funkcję pełnią cytaty w tekstach kultury? Odwołaj się do przywołanego obrazu, utworu i innych tekstów kultury. Kurs do matury – WOS: W Parlamencie RP. Czy umiesz wymienić kompetencje sejmu i senatu w Państwie? Egzamin maturalny z biologii z SmartUP Adamed: Przykładowy arkusz maturalny z biologii na poziom rozszerzony. Najważniejsze zagadnienia egzaminacyjne Egzamin maturalny z matematyki: Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań zamkniętych z komentarzem, rozwiązania zadań otwartych z komentarzem

24/2016

Matura pisemna – język polski: Wypracowanie maturalne z Schulza. Napisz z nami przykładowe wypracowanie-rozprawkę. Jak zwykle, ćwiczymy argumentację prowadzoną z różnych punktów widzenia. Uzasadniamy przeciwstawne tezy! Tym razem „Sklepy cynamonowe” Matura ustna – język polski: Wpływ tytułu na interpretację UTWORÓW. Omawiamy zagadnienia na podstawie wiersza i innych tekstów kultury. Kurs do matury – WOS: Who is who w sądzie Egzamin maturalny z matematyki: Arkusz egzaminacyjny z matematyki

23/2016

Matura pisemna– język polski: Na warsztacie „Pan Tadeusz”. Przykładowe wypracowanie – rozprawka. Ćwiczymy argumentację prowadzoną z różnych punktów widzenia. Uzasadniamy przeciwstawne tezy! Matura pisemna– język polski: Pytania z aluzji mitologicznych i obrazu Sarmaty. Jaka jest funkcja aluzji mitologicznych w tekstach kultury? W jaki sposób artyści ukazują Polaków-Sarmatów? Odwołaj się do wskazanego wiersza, obrazu, portretu sarmaty i innych tekstów kultury Kurs do matury – WOS: Instytucje UE. Jakie są najważniejsze instytucje Unii Europejskiej? Za co odpowiadają? I jakie sobie cele stawiają? Egzamin maturalny z matematyki: Arkusz egzaminacyjny z matematyki

22/2016

Matura pisemna– język polski: Jak napisać najlepszą rozprawkę z „Potopu” Ćwicz argumentację prowadzoną z różnych punktów widzenia. Uzasadniaj przeciwstawne tezy! Matura ustna – język polski: Stylizacja, symbole i alegorie. Jak artyści przedstawiają wojnę i pokój? Omawiamy te zagadnienia na podstawie utworu Słowackiego, plakatu i innych tekstów kultury Kurs do matury – WOS: Zadania Prezydenta RP. Co należy do obowiązków Prezydenta RP? W jakich sprawach to jego głos jest decydujący? Egzamin maturalny z matematyki: Arkusz egzaminacyjny z matematyki

21/2016

Matura pisemna– język polski: Ćwicz rozprawkę na poziom podstawowy! Przykładowe wypracowanie – rozprawka z „Dziadów”. Konspekt dwóch różnych prac, odzwierciedlających odmienne spojrzenia na to samo zagadnienie Matura ustna – język polski: Szczęście a życie pełne wyrzeczeń w tekstach kultury. Czy życie pełne wyrzeczeń może być szczęśliwe? Rozwijamy temat na podstawie tekstów kultury. Pokazujemy też, jak na podstawie „Moralności pani Dulskiej” opisać salon jako miejsce, które charakteryzuje bohatera Kurs do matury – WOS: Co może Rada Ministrów? Rada Ministrów obok Prezydenta RP jest organem władzy wykonawczej. Kieruje administracją rządową Egzamin maturalny z matematyki: Arkusz egzaminacyjny z matematyki