Teczki Tematyczne 'Cogito'6/2018

Quiz lekturowy: Co się kryje w lekturze? Epoka i motyw – język polski:Dwudziestolecie międzywojenne. Ramy czasowe epoki w naszym kraju to lata 1918-1939 (lub 1914-1939). Najważniejsze nurty myślowe i psychologiczne w literaturze, najważniejsze gatunki literackie, motywy dwudziestolecia międzywojennego Epoka i motyw – język polski:Literatura II wojny światowej. Ramy czasowe tej epoki to lata 1939-1945. Najważniejsze nurty myślowe, gatunki literackie, motywy. Literatura polska, literatura powszechna Epoka i motyw – język polski:Literatura współczesna na świecie. Ramy czasowe: 1945 - do dziś. Czołowe prądy myślowe w literaturze, najważniejsze gatunki literackie, główne motywy Epoka i motyw – język polski:Literatura powojenna w Polsce. Ramy czasowe tej epoki to lata 1945-1989. Najważniejsze gatunki literackie, główne motywy

5/2018

Epoka i motyw – język polski: Młoda Europa. Kolejna epoka, w której młode pokolenie krytykuje poprzedników i ma własne pomysły na zrozumienie świata. Tym razem bardzo pesymistyczne… Matura ustna – język polski: Czy zawsze trzeba się stosować do zasad poprawności językowej? Zadanie 1. Czy zawsze trzeba się stosować do zasad poprawności językowej? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu wiersza Bolesława Leśmiana „W malinowym chruśniaku” i innego tekstu kultury. Zadanie 2. Jaką funkcję pełnią przysłowia w komunikacji? Odpowiedz na podstawie fragmentu, własnych doświadczeń komunikacyjnych i innego tekstu kultury. Matura pisemna – język polski: Jak napisać idealną pracę maturalną? Kurs do matury – WOS: Które pojęcia musisz znać na maturę? Kurs do matury – geografia: Jakie pułapki czyhają w arkuszu? Matura z matematyki. Zadania na poziom podstawowy i rozszerzony: Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki. Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem, przypomnij sobie…

4/2018

Epoka i motyw – język polski: Pozytywizm. Podkreślił znaczenie wiedzy empirycznej i naukowości, a odrzucił metafizykę i wiedzę mistyczną. Matura ustna – język polski: W jaki sposób wyrażamy emocje i jak przedstawiamy bohaterów narodowych? Matura pisemna – język polski: Dwie rozprawki maturalne na jeden temat: Starość – godne zwieńczenie życia człowieka czy upokarzający czas? Rozważ kwestię, odwołując się do przytoczonego fragmentu „Chłopów” Władysława Reymonta i innego tekstu kultury Kurs do matury WOS: Wiedza na bank! Kurs do maturygeografia: Leśne formacje na świecie Matura z matematyki. Zadania na poziom podstawowy i rozszerzony: Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki. Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem

3/2018

Epoka i motyw – język polski: Romantyzm. Był ruchem ideowym, literackim i artystycznym, który rozwinął się początkowo w Europie i wyrażał się w poezji, malarstwie i muzyce Matura ustna – język polski: Wyrazy modne i środki do budowania komizmu. Jaka jest funkcja wyrazów modnych w języku? Jakie środki wykorzystuje się do budowania komizmu? Opłaca się to wiedzieć, bo nie mam matury ustnej bez tych zagadnień Kurs do matury – WOS: Jak działa ONZ? Kurs do matury – geografia: Zróżnicowanie glebowe na świecie Matura pisemna –język polski: Przykładowy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego. Poziom podstawowy Matura z matematyki: Zadania na poziom podstawowy i rozszerzony. Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem

2/2018

Epoka i motyw – język polski: Oświecenie – wiek rozumu i światła. Epoka ta chciała udowodnić, że nie ma nic większego nad rozum – to najlepsze źródło wiedzy i narzędzie poznania Matura ustna – język polski: Funkcje języka w tekstach kultury. Za pomocą jakich środków buduje się nastrój grozy? Jak realizuje się funkcja poetycka języka? Omawiamy te problemy, odwołując się do tekstów kultury Kurs do matury – WOS: Małżeństwo w prawie Kurs do matury – geografia: Rzeźbotwórcza działalność fal morskich Matura pisemna – biologia: poziom rozszerzony. Przykładowy arkusz maturalny z biologii Arkusz egzaminacyjny z matematyki: Zadania na poziom podstawowy i rozszerzony. Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem

1/2018

Epoka i motyw – język polski: Perła Baroku. Czas zamętu, konfliktów i wojen o podłożu religijnym, zakłócenia renesansowej równowagi i harmonii. Epoka kontrastów i przeciwieństw Matura ustna – język polski: Perswazja i dialektyzacja w tekstach kultury Kurs do matury – WOS: Powtórka z dyplomacji Kurs do matury – geografia: Kropla wody na egzaminie Matura pisemna – język polski: Poziom rozszerzony. Przykładowy arkusz egzaminacyjny. 2 tematy. Arkusz egzaminacyjny z matematyki: Zadania na poziom podstawowy i rozszerzony. Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem, rozwiązanie zadań otwartych z komentarzem.

12/2017

Epoka i motyw – język polski: Renesans. To epoka, w której odrodził się człowiek, stając się centrum zainteresowania. Go Ziemia, kosmos, on sam. Sporo zawdzięczamy humanistom, odkrywcom, artystom renesansu Matura ustna – język polski: Pytania o motywy i stylizacje. Stylizacja biblijna, dialektyzacja, archaizacja to tematy powtarzające się w zestawach zadań na maturze ustnej Kurs do matury – WOS: Co może prokuratura i policja? Jakie są najważniejsze zadania prokuratury i policji? Na czym polegają uprawnienia służb porządkowych? Kurs do matury – geografia: Powrót do przeszłości...Ziemi. Zajrzyjmy do warstw wnętrza ziemi Matura pisemna – język polski: Przykładowy arkusz egzaminacyjny Arkusz egzaminacyjny z matematyki: Zadania na poziom podstawowy i rozszerzony. Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem, rozwiązanie zadań otwartych z komentarzem

11/2017

Epoka i motyw – język polski: Średniowiecze. Niezwykła epoka, bardzo fascynująca, magiczna i tajemnicza. To też czas, gdy narodziło się państwo polskie. Zajrzyj zatem w V-XV wieki. Na czym polegał uniwersalizm tej epoki? Jak filozofowie średniowieczni tłumaczyli świat? Średniowiecze w Polsce, ważne dzieła średniowiecza średniowieczne gatunki literackie, najważniejsze motywy, co inne epoki czerpały ze skarbca średniowiecza? Matura ustna – język polski: Motyw uczonych i postaci fantastycznych. Sprawdź, w jaki sposób przedstawia się ludzi nauki w tekstach kultury i jakie są funkcje postaci fantastycznych w literaturze Kurs do matury – WOS: Prawa i obowiązki ucznia. Co jest prawem, a co obowiązkiem ucznia? I co o tym mówią najważniejsze dokumenty polskie i europejskie? Te zagadnienia mogą pojawić się na egzaminie dojrzałości Kurs do matury – geografia: Atmosfera Matura pisemna – język polski: Przykładowy arkusz egzaminacyjny Arkusz egzaminacyjny z matematyki: Zadania na poziom podstawowy i rozszerzony. Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem, rozwiązanie zadań otwartych z komentarzem

10/2017

Mapa myśli – Jak notować, żeby (za)notować?: Nikt w szkole nie uczy robienia notatek, a szkoda Kurs do matury – WOS: Prawo karne. Poznaj zagadnienia z prawa karnego obowiązujące na maturze Epoka i motyw – język polski: Antyk. Literatura starożytna, eposy- starożytne trio, obowiązujące cię z tragedii, bohaterowie greckich mitów, motywy z antyku, antyczne kierunki literackie, co następne epoki czerpały ze skarbca antyku? Matura pisemna – wypracowanie: Rozprawka maturalna z „Lalki” Matura ustna – język polski: Motyw sądu i elementy baśni w tekstach kultury. Pytania na egzaminie ustnym często dotyczą motywów literackich, niekiedy znacznie węższych niż miłość czy władza. Oto przykład tego typu zadania Arkusz egzaminacyjny z matematyki: Zadania na poziom podstawowy i rozszerzony. Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem, rozwiązanie zadań otwartych z komentarzem

8/2017- wydanie wakacyjne

Polska jest ok! - Wakacje z …pasjami

7/2017- wydanie wakacyjne

Polska jest ok! - Biegaj na sześć łap!, Zielono Ci (Wigry, Biebrza, Nasza Szwajcaria, czyli Kaszuby, Roztocze – lasy i wodospady, Góry stołowe – niesamowite widoki, nad Brdą i czarną woda)

6/2017

Kurs do matury –Poradnik humanisty: TOP 10 otwartych źródeł wiedzy w sieci. Pracujesz nad referatem, tekstem lub projektem naukowym? Szukasz sprawdzonych źródeł wiedzy? Oto top 10, z których możesz korzystać bez ograniczeń! Motyw w tekstach kultury – język polski: Morskie motywy. W jakich kontekstach mówi się w literaturze, filmie, malarstwie o morzu? Lektura na maturę – język polski: „Pochwała złego o sobie mniemania” Wisławy Szymborskiej

5/2017

Motyw w tekstach kultury – język polski: Biesiada, a może uczta? Jaką funkcję pełni uczta w literaturze, malarstwie i filmie? Czy znasz najsłynniejsze biesiady literackie? Powtórka na egzamin – język polski: Współczesność – na egzamin. Omawiając polska literaturę współczesną nie sposób nie podzielić jej na pewne etapy. One też porządkują powtórkę wiedzy z naszej epoki Lektura na maturę – język polski: „Proces” Franza Kafki Lektura na maturę – język polski: „Lalka” Bolesława Prusa Matura ustna – język polski: Jak odpowiadać na pytania nie tylko o miłości w literaturze? W jaki sposób w literaturze przedstawiane są udręki miłości? Jaką funkcję pełnią środki językowe w perswazji? Omawiamy te zagadnienia na podstawie powieści „Chłopi” Reymonta i satyry Krasickiego Kurs do matury – WOS: Etyka w biznesie Arkusz egzaminacyjny z matematyki: Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem, rozwiązanie zadań otwartych z komentarzem

4/2017

Motyw w tekstach kultury – język polski: Prowincja. Jaki wydźwięk ma słowo „prowincja”? Czy jest kategorią geograficzną, czy mentalną? Z jakimi klimatami w literaturze, malarstwie, filmie kojarzy się ten termin? Lektura na maturę – język polski: „Pan Tadeusz” – nasza epopeja narodowa Matura pisemna – język polski: Na maturę – rozprawka z „Przedwiośnia”. Ćwiczymy argumentację prowadzoną z różnych punktów widzenia. Uzasadniamy przeciwstawne tezy! Matura ustna – język polski: pytania i odpowiedzi – to musisz znać! Jak wygląda dziecięcy sposób postrzegania świata w różnych tekstach kultury? A jak język bohaterów „Zemsty” wpływa na odbiór tej komedii? Kurs do matury – WOS: Jak wygląda budżet państwa? Arkusz egzaminacyjny z polskiego. Sprawdź, czy zdasz!: Język polski, poziom podstawowy. Przykładowy arkusz egzaminacyjny Arkusz egzaminacyjny z matematyki: Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem, rozwiązanie zadań otwartych z komentarzem

3/2017

Motyw w tekstach kultury – język polski: Motywy fantastyczne. Jakie motywy fantastyczne pojawiają się w literaturze, teatrze, malarstwie? Lektura na maturę – język polski: „Makbet”. Tragedia Williama Szekspira mówi o ludzkich namiętnościach, ambicjach i żądzy władzy, odpowiedzialności, zbrodni i złu, przemianie bohaterów… Lektura na maturę – język polski: „Nie-Boska komedia”. To jeden z najważniejszych polskich dramatów romantycznych obok „Dziadów” i „Kordiana”. Głos Zygmunta Krasińskiego, polskiego arystokraty na temat historii dziejów, rewolucji Matura pisemna – język polski: Pomysł na rozprawkę z „Quo vadis”. Napisz z nami przykładowe wypracowanie maturalne na poziom podstawowy. Ćwiczymy argumentację, uzasadniamy przeciwstawne tezy! Matura ustna – język polski: Zestaw pytań i odpowiedzi na egzamin. Na czym polega parabola w „Procesie” Kafki? Jak zachowuje się człowiek wobec ograniczeń? Na te pytania odpowiadamy, odwołując się do tekstów kultury Kurs do matury – WOS: Systemy polityczne Niemiec i Wielkiej Brytanii. Królowa czy premier? Różne są modele ustrojowe państw europejskich Arkusz egzaminacyjny z matematyki: Zadania na poziom podstawowy i rozszerzony. Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem

2/2017

Motyw w tekstach kultury – język polski: Dzieło sztuki. W jaki sposób dzieła sztuki znajdują odbicie w literaturze, filmie i malarstwie? Lektura na maturę – język polski: „Kordian”. Juliusz Słowacki przedstawił swoje poglądy na temat klęski powstania listopadowego. Go ocena była polemiką z opinią Adama Mickiewicza Lektura na maturę – język polski: „Szewcy” Witkacego. To przenikliwa i, niestety, mało optymistyczna wizja przyszłych losów świata Matura pisemna – język polski: Rozprawka z „Jądra ciemności”. Napisz przykładowe wypracowanie – rozprawkę na poziom podstawowy Matura ustna – język polski: Zestaw pytań i odpowiedzi na egzamin. Czym kieruje się człowiek, dokonując wyborów? A jak artyści budują nastrój grozy? Odpowiadamy na te pytania, odwołując się do różnych tekstów kultury Kurs do matury – WOS: Jak się wybiera prezydenta USA? Arkusz egzaminacyjny z matematyki: Zadania na poziom podstawowy i rozszerzony. Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem

1/2017

Motyw w tekstach kultury – język polski: Na salonach i w kawiarni. Jak pokazuje salon i kawiarnię literatura, film, sztuka? Lektura na maturę – język polski: Poezja Herberta. W swojej twórczości poeta wciąż odwołuje się do trwałych mitów i wartości kultury, które stanowią o łączności pokoleń… Matura pisemna – język polski: Jak porównywać teksty epickie? Napisz z nami przykładowe wypracowanie maturalne na poziom rozszerzony. Proponujemy różne wersje pracy na ten sam temat. Dziś porównujemy „Wierną rzekę” i „Nad Niemnem” Matura ustna – język polski: Sytuacja człowieka we współczesnym świecie i funkcja cytatów. Jaka jest sytuacja człowieka we współczesnym świecie? Jaką funkcję pełnią cytaty w tekstach kultury? Odwołaj się do przywołanego obrazu, utworu i innych tekstów kultury. Kurs do matury – WOS: W Parlamencie RP. Czy umiesz wymienić kompetencje sejmu i senatu w Państwie? Egzamin maturalny z biologii z SmartUP Adamed: Przykładowy arkusz maturalny z biologii na poziom rozszerzony. Najważniejsze zagadnienia egzaminacyjne Egzamin maturalny z matematyki: Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań zamkniętych z komentarzem, rozwiązania zadań otwartych z komentarzem

24/2016

Matura pisemna – język polski: Wypracowanie maturalne z Schulza. Napisz z nami przykładowe wypracowanie-rozprawkę. Jak zwykle, ćwiczymy argumentację prowadzoną z różnych punktów widzenia. Uzasadniamy przeciwstawne tezy! Tym razem „Sklepy cynamonowe” Matura ustna – język polski: Wpływ tytułu na interpretację UTWORÓW. Omawiamy zagadnienia na podstawie wiersza i innych tekstów kultury. Kurs do matury – WOS: Who is who w sądzie Egzamin maturalny z matematyki: Arkusz egzaminacyjny z matematyki

23/2016

Matura pisemna– język polski: Na warsztacie „Pan Tadeusz”. Przykładowe wypracowanie – rozprawka. Ćwiczymy argumentację prowadzoną z różnych punktów widzenia. Uzasadniamy przeciwstawne tezy! Matura pisemna– język polski: Pytania z aluzji mitologicznych i obrazu Sarmaty. Jaka jest funkcja aluzji mitologicznych w tekstach kultury? W jaki sposób artyści ukazują Polaków-Sarmatów? Odwołaj się do wskazanego wiersza, obrazu, portretu sarmaty i innych tekstów kultury Kurs do matury – WOS: Instytucje UE. Jakie są najważniejsze instytucje Unii Europejskiej? Za co odpowiadają? I jakie sobie cele stawiają? Egzamin maturalny z matematyki: Arkusz egzaminacyjny z matematyki

22/2016

Matura pisemna– język polski: Jak napisać najlepszą rozprawkę z „Potopu” Ćwicz argumentację prowadzoną z różnych punktów widzenia. Uzasadniaj przeciwstawne tezy! Matura ustna – język polski: Stylizacja, symbole i alegorie. Jak artyści przedstawiają wojnę i pokój? Omawiamy te zagadnienia na podstawie utworu Słowackiego, plakatu i innych tekstów kultury Kurs do matury – WOS: Zadania Prezydenta RP. Co należy do obowiązków Prezydenta RP? W jakich sprawach to jego głos jest decydujący? Egzamin maturalny z matematyki: Arkusz egzaminacyjny z matematyki

21/2016

Matura pisemna– język polski: Ćwicz rozprawkę na poziom podstawowy! Przykładowe wypracowanie – rozprawka z „Dziadów”. Konspekt dwóch różnych prac, odzwierciedlających odmienne spojrzenia na to samo zagadnienie Matura ustna – język polski: Szczęście a życie pełne wyrzeczeń w tekstach kultury. Czy życie pełne wyrzeczeń może być szczęśliwe? Rozwijamy temat na podstawie tekstów kultury. Pokazujemy też, jak na podstawie „Moralności pani Dulskiej” opisać salon jako miejsce, które charakteryzuje bohatera Kurs do matury – WOS: Co może Rada Ministrów? Rada Ministrów obok Prezydenta RP jest organem władzy wykonawczej. Kieruje administracją rządową Egzamin maturalny z matematyki: Arkusz egzaminacyjny z matematyki

19/2016

Matura pisemna – język polski: Jak napisać interpretację porównawczą wierszy? Różne wersje pracy na ten sam temat – w formie konspektu. Z nami nauczysz się sztuki argumentacji Matura ustna – język polski: Inspiracje artystów i obrzędy w tekstach kultury. Co może być inspiracją dla artystów? Jaką funkcję pełnią opisane w tekstach kultury obrzędy? Pytania, które mogą się pojawić na egzaminie ustnym z polskiego Kurs do matury – WOS: Co może samorząd? Siła i waga samorządu terytorialnego Egzamin maturalny z matematyki: Arkusz egzaminacyjny z matematyki

18/2016

Matura pisemna – język polski: Jak odpowiadać na pytania z arkusza? Przykładowe zadania testowe Matura ustna – język polski: Związki frazeologiczne w reklamie i savoir-vivre w utworach literackich w jaki sposób twórcy przedstawiali Warszawę? A jak wyglądały relacje ojca i syna w literaturze? Odpowiemy na te potaniana podstawie opowiadania Brunona Schulza i innych tekstów kultury Kurs do matury – WOS: Prawo i sądy Egzamin maturalny z matematyki: Arkusz egzaminacyjny z matematyki

17/2016

Matura pisemna – język polski: Ćwicz interpretację wiersza na poziom podstawowy. Stawiamy różne tezy interpretacyjne i uzasadniamy je. Oto dwa konspekty interpretacji wiersza Józefa Czechowicza pt. „Śmierć” Matura ustna – język polski: Relacja ojciec-syn i obraz Warszawy w tekstach kultury. W jaki sposób twórcy przedstawiali Warszawę? A jak wyglądały relacje ojca i syna w literaturze? Odpowiemy na te pytania na podstawie opowiadania Brunona Schulza i innych tekstów kultury Kurs do matury – WOS: Podstawa to PRAWA! Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas i wynikające z faktu bycia człowiekiem. Regulują nasze życie i trzeba je znać! Egzamin maturalny z matematyki: Arkusz egzaminacyjny z matematyki

16/2016

Matura pisemna – język polski: Ćwicz rozprawkę na poziom podstawowy! Ucz się uzasadniać różne racje! Spójrz na wybory bohaterów „Lalki” z dwóch punktów widzenia. Przedstawiamy dwa konspekty wypracowania na ten sam temat Matura ustna – język polski: Styl artystyczny i mowa ciała w tekstach kultury. Czym różni się styl artystyczny od innych stylów? Co zdradza mowa ciała świętego Jerzego przedstawionego na witrażu?

11/2016

Motyw kultury – język polski: Książka Lektura na lekcję: Poezja Leśmiana, wiersze Juliana Tuwima

10/2016

Motyw kultury – język polski: Miłość Lektura na lekcję: Wiersze Cypriana Kamila Norwida., Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i księdza Jana Twardowskiego Kurs do matury – WOS: Konstytucja RP Powtórka na lekcję z matematyki: Wielościany

9/2016

Matura pisemna – język polski: Rady na maturę z polskiego. Wskazówki merytoryczne przed egzaminem pisemnym i ustnym z polskiego, a także terminy literackie, które przydadzą się do interpretacji wiersza! Matura pisemna – język polski: Ćwicz esej maturalny na poziom rozszerzony! Napisz z nami przykładowe wypracowanie – odnoszące się do tekstu Bolesława Leśmiana Matura ustna – język polski: Wojna i funkcja socjolektu w tekstach kultury. Jak ukazywano wojnę? A jakie są cechy socjolektu-gwary środowiskowej? Lektura na lekcję: „Dziady”, III część Adama Mickiewicza. Oto najsłynniejszy dramat romantyczny

8/2016

Matura pisemna – język polski: Rozprawka na poziom podstawowy. Napisz z nami wypracowanie z „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza Matura ustna – język polski: Funkcja metafor, język pisany a mówiony. Jaką funkcję pełnią metafory w wierszu Adama Mickiewicza pt. „Stepy akermańskie”? Jakie są różnice między językiem pisanym a mówionym? Omówimy te zagadnienia na podstawie fragmentów tekstów i innych tekstów kultury Lektura na lekcję: Wiersze Baczyńskiego i „Opowiadania” Tadeusza Borowskiego Kurs do matury – WOS: Pytania z arkusza o Polskę i UE Kurs do matury – geografia: Przeszłość Ziemi Kurs do matury – biologia: Fotosynteza-odżywianie organizmów Egzamin maturalny z matematyki: Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem, powtórka na lekcję i do matury

7/2016

Matura pisemna – język polski: Trening przed maturą pisemną. Ćwicz rozprawkę na poziom podstawowy. Napisz wypracowanie z „Procesu” Kafki Matura ustna – język polski: Funkcja refrenu i idealizacja wybitnych jednostek Lektura na lekcję: „Lalka” Bolesława Prusa. Co zapamiętać z tej lektury? Jaki jest metafizyczny wydźwięk powieści? , „Mała Apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Jak interpretować tę powieść? Kurs do matury – WOS: Prawo na maturze Kurs do matury – geografia: Fronty ciepłe i chłodne Kurs do matury – biologia: Regulacja hormonalna u roślin Egzamin maturalny z matematyki: Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem, ciągi liczbowe